NASZ KANDYDAT DO SENATU RP

Cezary Paweł Kasprzak (l. 58), Twórca i lider ruchu Obywatele RP, jednego z najbardziej konsekwentnych ugrupowań obywatelskiej opozycji i ruchu protestu w obronie praw człowieka, polskiej demokracji i praworządności. Symbolem ugrupowania stała się biała róża i działanie bez przemocy. Był inicjatorem skutecznego protestu przeciw kłamstwu smoleńskiemu. Inicjował opór wobec narastającego wśród Polaków nacjonalizmu i ksenofobii. Uczestniczył w akcjach, które powstrzymały ostateczną likwidację niezawisłości sądów. Potrafi stawiać opór i realnie powstrzymywać populistyczną, antydemokratyczną ofensywę. Uważa, że polski kryzys wynika z tego, że demokracja i jej instytucje utraciły wiarygodność w oczach wyborców.

Cezary Paweł Kasprzak jest publicystą politycznym i działaczem społecznym zaangażowanym w edukację alternatywną, autorem publikacji na ten temat. Z zawodu operator telewizyjny. Ukończył dwa lata fizyki i dwa lata historii. Płynnie mówi po angielsku. Ma duża wiedzą socjologiczną, politologiczną i filozoficzną. W latach osiemdziesiątych intensywnie działał w opozycji demokratycznej we Wrocławiu (współpracownik Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, jeden z założycieli NZS, aktywista „Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”, „Solidarności”, i Pomarańczowej Alternatywy).

Dlaczego chce być senatorem?

Senat to izba mająca strzec konstytucyjnych standardów sprawiedliwości, praworządności i poszanowania praw człowieka – to miejsce dla ludzi z ruchów obywatelskich powołanych do tego samego. Cezary Paweł Kasprzak chce w Izbie Wyższej działać na rzecz państwa, w którym obywatele mają odzyskać poczucie sprawstwa w historii oraz uczestnictwa w decyzjach politycznych, na rzecz demokracji, w której wszystkie instytucje należą do obywatelek i obywateli. Cezary Paweł Kasprzak ma szansę być jedynym w Senacie przedstawicielem ruchów obywatelskich.