26 sierpnia KWW RUCHU „OBYWATELE RP” złożył wymagane prawem 1000 podpisów w celu zawiązania komitetu.

Następstwem tego było wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia.

Zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Wyborczego informujemy, że:

  • KWW RUCHU „OBYWATELE RP” nie zaciągnął żadnych kredytów;
  • Informacje o wpłatach na fundusz komitetu przekraczających minimalne wynagrodzenie znajdują się w zakładce „Rejestr wpłat i kredytów”.